|| आजीच पत्र सापडल...||

      
                                                         Granny Love, Letter.
                                          


                   “रेवती..अग,किती उशीर? तुला तिथे पोहोचायला साधारण तासभर तरी लागेल.फार उशीर केलास तर ट्राफिक लागेल, आवर बर लवकर.” मीनाताई आपल्या मुलीला सकाळी स्वयंपाक घरातून ओरडून सांगत होत्या. रेवती कशीबशी आवरत सावरत एका हातात बॅग अन एका हातात मोबाईलवर चॅटिंग करत डायनिंग टेबलवर येऊन बसली.